یکشنبه 04 مهر 00:00:00

مناقصات

عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند
سه شنبه , ۲۳ , مهر , ۱۳۹۸

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:02/07/98 شماره 11369 شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398 مدت اجرا ...

برونسپاری فعالیتهای خدمات تامین نیروی انسانی در سطح استان(زمان مزدی)
شنبه , ۱۳ , مهر , ۱۳۹۸

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ: 26/06/98 شماره11368 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای خدمات تامین نیروی انسانی در سطح استان(زمان مزدی) را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت از اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از...

خرید لوله ولوازم نصب انشعابات فاضلاب
دوشنبه , ۲۵ , شهریور , ۱۳۹۸

"آگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:05/06/98 شماره 11367 اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، خرید لوله ولوازم نصب انشعابات فاضلاب را با مشخصات پیوست اسناد از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تولیدکنندگانی كه تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ...

واگذاری اجاره سالن ورزشی شرکت آب و فاضلاب استان
یکشنبه , ۲۰ , مرداد , ۱۳۹۸

آگهی مزایده واگذاری سالن ورزشی شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد 1باب سالن ورزشی را از طریق برگزاری مزایده بطور مجزا به افراد وشرکتهای واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس:بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن32235360-056تماس حاصل فرمایند. ...

تجدید آگهی عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین
چهارشنبه , ۱۶ , مرداد , ۱۳۹۸

" آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:26/04/98 شماره 11365/2 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی کلکتور 600میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهرقاین را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل...

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه،فردوس و اسلامیه و بشرویه
یکشنبه , ۰۶ , مرداد , ۱۳۹۸

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ: 06/05/98 شماره11366 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه،فردوس و اسلامیه و بشرویه را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(رتبه آب یا تاسیسات) و...

یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
چهارشنبه , ۲۶ , تیر , ۱۳۹۸

وزارت نیرو تاریخ:12/04/98 شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی آگهی مزایده عمومی(مرحله چهارم) شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود به آدرس : بیرجند– بلوار شهدای عبادی-روبروی پست ...

عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین
شنبه , ۱۵ , تیر , ۱۳۹۸

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:27/03/98 شماره 11365 شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی کلکتور 600میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهرقاین را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا ...

یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری
شنبه , ۱۸ , خرداد , ۱۳۹۸

وزارت نیرو تاریخ31/02/98 شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی آگهی مزایده عمومی(مرحله سوم) شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود به آدرس : بیرجند– بلوار شهدای عبادی-روبروی پست برق در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخ...

کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:لوله،اتصالات،پمپ و موتور شناور،آهن قراضه، لوازم اداری،کنتور،تانکر وسایر موارد را از طریق مزایده عمومی
یکشنبه , ۲۶ , اسفند , ۱۳۹۷

وزارت نیرو شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تاریخ:09/12/97 آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2 شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد براساس آئین نامه معاملات داخلی خود ،کالاهای مستعمل و راکد خود شامل:لوله،اتصالات،پمپ و موتور شناور،آهن قراضه، لوازم اداری،کنتور،تانکر وسایر موارد را از طریق مزای...

افراد کم توان