یکشنبه 02 آبان 00:00:00

مناقصات

شناسایی سرمایه گذار احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر خوسف به روش بیع متقابل
چهارشنبه , ۲۸ , مهر , ۱۴۰۰
احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر خوسف به روش بیع متقابل
چهارشنبه , ۱۴ , مهر , ۱۴۰۰
انجام امور مربوط به دبیرخانه ، نظافت، امور دفتری، پشتیبانی، فضای سبز، سرایداری و نگهبانی، راننده، اپراتور و مراقب تأسیسات در ستاد استان و شهرهای تابعه
چهارشنبه , ۳۱ , شهریور , ۱۴۰۰
نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع آب شهرستان طبس.
چهارشنبه , ۳۱ , شهریور , ۱۴۰۰
عملیات بهره برداری ، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات فاضلاب شهر بیرجند
دوشنبه , ۲۲ , شهریور , ۱۴۰۰
6 گروه از کالاهای مستعمل و راکد
یکشنبه , ۲۱ , شهریور , ۱۴۰۰
نصب 1000 رشته انشعاب فاضلاب در مناطق 1 و 2 شهر بیرجند
دوشنبه , ۱۵ , شهریور , ۱۴۰۰
تجدید مناقصه ترمیم و بازساز نوار حفاری مسیرهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و مسیرهای اجرایی شبکه آب شهر بیرجند
دوشنبه , ۱۵ , شهریور , ۱۴۰۰
برونسپاری فعایتهای مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات) در شهرستان بیرجند (کلیه مناطق شهری و روستایی)
دوشنبه , ۰۱ , شهریور , ۱۴۰۰
مجتمع آبرسانی طارق (آبرسانی به روستای کلاته خداداد) شهرستان نهبندان
یکشنبه , ۳۱ , مرداد , ۱۴۰۰
افراد کم توان