یکشنبه 28 شهریور 00:00:00

مناقصات

عملیات بهره برداری ، نگهداری و راهبری کلیه تأسیسات فاضلاب شهر بیرجند
دوشنبه , ۲۲ , شهریور , ۱۴۰۰
6 گروه از کالاهای مستعمل و راکد
یکشنبه , ۲۱ , شهریور , ۱۴۰۰
نصب 1000 رشته انشعاب فاضلاب در مناطق 1 و 2 شهر بیرجند
دوشنبه , ۱۵ , شهریور , ۱۴۰۰
تجدید مناقصه ترمیم و بازساز نوار حفاری مسیرهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و مسیرهای اجرایی شبکه آب شهر بیرجند
دوشنبه , ۱۵ , شهریور , ۱۴۰۰
برونسپاری فعایتهای مشترکین (قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات) در شهرستان بیرجند (کلیه مناطق شهری و روستایی)
دوشنبه , ۰۱ , شهریور , ۱۴۰۰
مجتمع آبرسانی طارق (آبرسانی به روستای کلاته خداداد) شهرستان نهبندان
یکشنبه , ۳۱ , مرداد , ۱۴۰۰
تجدید مزایده کالاهای مستعمل و راکد
دوشنبه , ۱۸ , مرداد , ۱۴۰۰
خرید 150 تن لوله پلی اتیلن با قطر های مختلف
چهارشنبه , ۱۳ , مرداد , ۱۴۰۰
خرید لوله چدن داکتیل تایتون و اتصالات چدنی
چهارشنبه , ۱۳ , مرداد , ۱۴۰۰
ترمیم و بازسازی، نوار حفاری مسیرهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و مسیرهای اجرایی شکه آب شهر بیرجند
شنبه , ۰۲ , مرداد , ۱۴۰۰
افراد کم توان