پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

مناقصات

تأمین برق چاه و پمپاژ خونیک چهارتنگ شهرستان درمیان
دوشنبه , ۱۵ , آذر , ۱۴۰۰
تمدید قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرستان های قاین و حاجی آباد (کلیه مناطق شهری و روستایی)
پنج شنبه , ۰۴ , آذر , ۱۴۰۰
مناقصه عمومی قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرستان های قاین و حاجی آباد (کلیه مناطق شهری و روستایی)
پنج شنبه , ۰۴ , آذر , ۱۴۰۰
تأمین برق چاه و پمپاژ خونیک چهارتنگ شهرستان درمیان
چهارشنبه , ۲۶ , آبان , ۱۴۰۰
تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع آب شهرستان درمیان
دوشنبه , ۲۴ , آبان , ۱۴۰۰
تجدید مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع آب شهرستان خوسف
دوشنبه , ۲۴ , آبان , ۱۴۰۰
اجاره خودروی سواری و وانت با راننده
یکشنبه , ۱۶ , آبان , ۱۴۰۰
تمدید مناقصه های 1-قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرستان های خوسف، درمیان، سربیشه و نهبندان (کلیه مناطق شهری و روستایی) 2- قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرستان های طبس، فردوس ، سرایان، بشرویه (کلیه مناطق شهری و روستایی)
دوشنبه , ۱۰ , آبان , ۱۴۰۰
انجام خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی
دوشنبه , ۱۰ , آبان , ۱۴۰۰
قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرستان های طبس، فردوس ، سرایان، بشرویه (کلیه مناطق شهری و روستایی)
دوشنبه , ۱۰ , آبان , ۱۴۰۰
افراد کم توان