شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

نظرسنجی

تاریخ شروع : یکشنبه 17 مرداد 00

تاریخ پایان : شنبه 29 اسفند 05

آیا از نحوه پاسخگویی غیر حضوری شرکت آب و فاضلاب رضایت دارید ؟
آیا پیمانکاران شركت آب و فاضلاب قبل از حفاري براي اجراي پروژه ها اطلاع رساني می کنند؟
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای خدمات پس از فروش در دسترس بوده است؟
آیا از تاثیر اجرای شبکه فاضلاب در حفظ بهداشت عمومی و محیط زیست اطلاع دارید؟
به چه میزان از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان رضایت دارید؟
افراد کم توان