سه شنبه 14 تیر 00:00:00

بازدید بخشدار مرکزی از تاسیسات چاه جدید مجتمع آبرسانی نیگیان بشرویه

بازدید بخشدار مرکزی از تاسیسات چاه جدید مجتمع آبرسانی نیگیان بشرویه


بازدید بخشدار مرکزی از تاسیسات چاه جدید مجتمع آبرسانی نیگیان بشرویه
بخشدار مرکزی و دهیار نیگیان از تاسیسات چاه جدید مجتمع آبرسانی نیگیان بازدید کرد و گزارش اقدامات انجام شده برای آبرسانی پایدار به روستاهای این مجتمع توسط مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بشرویه ارائه گردید.
همچنین مهندس سید مهدی جوادی از به همراه کارشناسان بهره برداری امور بشرویه از کارگاه اجرایی ساخت مخزن ذخیره ۱۰۰۰ مترمکعبی شهر ارسک بازدید کرد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان