سه شنبه 14 تیر 00:00:00

نوسازي و استاندارد سازي 15 فقره انشعاب فرسوده در خيابان مالك اشتر سجادشهر بيرجند

نوسازي و استاندارد سازي 15 فقره انشعاب فرسوده در خيابان مالك اشتر سجادشهر بيرجند


نوسازي و استاندارد سازي 15 فقره انشعاب فرسوده در خيابان مالك اشتر سجادشهر بيرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از نوسازي و استانداردسازي 15 فقره انشعاب فرسوده در خيابان مالك اشتر سجادشهر در اين امور خبر داد.
مهندس موسي حسني اظهار كرد: با توجه به تنظيم نقشه هاي تراكم اتفاقات و بررسي نقشه ها به صورت ماهيانه، نقاط با تراكم بالاي حوادث انشعابات مشخص و ضمن تعيين اولويت هاي اجرايي نوسازي و يا استانداردسازي مسيرهاي مورد تاييد، در اولويت كاري مجموعه امداد و حوادث امور قرار گرفت كه اين امر موجب نوسازي و استاندارد سازي 15 فقره انشعاب در خيابان مالك اشتر سجادشهر بيرجند گرديد
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند همچنین از انجام عمليات اجرايي اصلاح خط انتقال روستاي بقي به طول 400 متر با لوله پلي اتيلن با قطر 63 ميليمتر خبر داد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان