شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

ديدار دهيار و شوراي اسلامي روستاي حنبل با مدير امور آبفاي بيرجند

ديدار دهيار و شوراي اسلامي روستاي حنبل با مدير امور آبفاي بيرجند


ديدار دهيار و شوراي اسلامي روستاي حنبل با مدير امور آبفاي بيرجند
دهيار و شوراي اسلامي روستاي حنبل با مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند ديدار كردند.
مهندس موسي حسني  گفت: در اين ديدار در خصوص برنامه آسفالت معابر و حفاري انشعابات قبل از آسفالت تصميماتي اتخاذ گرديد.
وی اظهار کرد: دهيار و شوراي روستا خواستار بازديد مدير امور و رفع مشكل مردم و تعداد تانكر آبرساني تا زمان افتتاح پروژه افزايش يابد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان