شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

اخبار کوتاه از امور آب و فاضلاب درمیان

اخبار کوتاه از امور آب و فاضلاب درمیان


اخبار کوتاه از امور آب و فاضلاب درمیان
*رفع ترکیدگی خط انتقال مجتمع آبرسانی کلاته ملا، لوله ۲۵۰ پلی، جوش فلنچ جوشی ۲۵۰.
*سرویس فلوتر مکانیکی ۱۵۰ چدن مجتمع آبرسانی نوزاد.
*نصب پمپ چاهک مجتمع آبرسانی فخرود درمیان.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان