شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

بازدید معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان لز ایستگاه پمپاژ مجتمع درمیان

بازدید معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان لز ایستگاه پمپاژ مجتمع درمیان


بازدید معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان لز ایستگاه پمپاژ مجتمع درمیان
مهندس نادی معاونت خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان به همراه مدیر امور آب و فاضلاب درمیان از محل ایستگاه پمپاژ ۳۰۰ مترمکعبی مجتمع درمیان و مخزن جدید شهر اسدیه بازدید کردند.
مدیر امور آب و فاضلاب درمیان همچنین از نصب و راه اندازی کلر زن گازی مجتمع آبرسانی درمیان و روستاهای تحت پوشش شامل درمیان، فورگ، اره فورگ و دادران خبر داد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان