شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

اقدامات امور بشرویه برای کاهش هدررفت آب در روستای علی آباد رقه بشرویه

اقدامات امور بشرویه برای کاهش هدررفت آب در روستای علی آباد رقه بشرویه


اقدامات امور بشرویه برای کاهش هدررفت آب در روستای علی آباد رقه بشرویه
مدیر امور آب و فاضلاب بشرویه به تشریح اقدامات این امور برای کاهش هدررفت آب در روستای علی آباد رقه این شهرستان پرداخت.
مهندس سید مهدی جوادی اظهار کرد: با توجه به کمبود فشار مشترکین روستای علی اباد رقه شهرستان بشرویه و در راستای کاهش هدررفت، بررسی های لازم صورت پذیرفت و مقرر شد عملیات نصب دو کنتور در ابتدا و انتهای خط انتقال روستا به طول ۱.۵ کیلومتر انجام شد و وجود نشت نامرئی در طول خط محرز گردید. لازم به ذکر است، هماهنگی های لازم جهت اعزام تیم نشت یاب نیز صورت پذیرفته است.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان