شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

بازديد كاركنان امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از تصفيه خانه فاضلاب شهر بيرجند

بازديد كاركنان امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از تصفيه خانه فاضلاب شهر بيرجند


بازديد كاركنان امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از تصفيه خانه فاضلاب شهر بيرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: كاركنان امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند مطابق پنج شنبه هاي گذشته از مدول دوم  تصفيه خانه فاضلاب بيرجند بازديد كردند.
مهندس موسي حسني اظهار کرد: در راستاي برنامه هاي علمي و فرهنگي، كاركنان بخش هاي مختلف امور بيرجند از مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب بيرجند بازديد كردند.
مهندس حسني گفت: در اين بازديد، همكاران بهره برداري و توسعه فاضلاب اين امور و پيمانكار مدول جديد تصفيه خانه در خصوص فرآيندها و نحوه تصفيه فاضلاب توضيحات لازم را ارائه نمودند.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان