یکشنبه 03 بهمن 00:00:00

بازدید مدیران ستادی از محل پروژه لوله گذاری شبکه توزیع دو روستای خونیکسار و تخته جان

بازدید مدیران ستادی از محل پروژه لوله گذاری شبکه توزیع دو روستای خونیکسار و تخته جان


بازدید مدیران ستادی از محل پروژه لوله گذاری شبکه توزیع دو روستای خونیکسار و تخته جان
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفا استان از محل پروژه لوله گذاری شبکه توزیع دو روستای خونیکسار و تخته جان بازدید کرد.
مهندس محمدزاده مقدم با حضور در محل دو روستای تخته جان و خونیکسار شهرستان درمیان از روند اجرای کار بازدید نمود.
پیمانکار این پروژه در این بازدید طول شبکه توزیع روستای خونیکسار را 540‪5  متر اعلام کرد و گفت: تا کنون 523‪8 متر برای 275‪ انشعاب اجرا شده است.
لازمب ه ذکر است، روستای تخته جان ۵۰۳  اشتراک آب دارد.
همچنین عملیات رفع اتفاق لوله 90 گالوانیزه خط انتقال روستای مورتیغ از مجتمع آبرسانی رزه_مورتیغ درمیان نیز عملیاتی شد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان