یکشنبه 03 بهمن 00:00:00

حضور معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب شركت در امور آب و فاضلاب بيرجند

حضور معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب شركت در امور آب و فاضلاب بيرجند


حضور معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب شركت در امور آب و فاضلاب بيرجند
معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب به همراه نماينده معاونت خدمات مشتركين و درآمد و مديردفتر حقوقي شركت در امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند حضور يافت.
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: با حضور معاون بهره برداري وتوسعه فاضلاب جلسه اي درخصوص انشعابات جامانده فاضلاب در مسيرهاي انجام شده برگزار شد.
مهندس موسي حسني ادامه داد: در اين جلسه راهكارهاي قانوني از طريق بررسي آئين نامه عملياتي و ساير راهكارها براي فروش و نصب انشعابات فاضلاب بررسي شد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان