یکشنبه 03 بهمن 00:00:00

خسارت بارندگی های اخیر به تاسیسات مجتمع آبرسانی حسین آباد شهرستان نهبندان

خسارت بارندگی های اخیر به تاسیسات مجتمع آبرسانی حسین آباد شهرستان نهبندان


خسارت بارندگی های اخیر به تاسیسات مجتمع آبرسانی حسین آباد شهرستان نهبندان
سرپرست امور آب و فاضلاب نهبندان اظهار کرد: سیل اخیر سبب بروز خسارت به بارندگی های اخیر به تاسیسات مجتمع آبرسانی حسین آباد شهرستان نهبندان شد.
مهندس نسیمی اظهار کرد: همچنین اصلاح سیم کشی تابلو برق چاه شماره ۲شهر نهبندان به علت تعویض نرم افزار سیستم تله متری توسط پیمانکار الکتریکال امور انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین عملیات اصلاح سیم کشی تابلو برق چاه شماره ۳ شهر نهبندان به علت تعویض نرم افزار سیستم تله متری اجرایی شد و عملیات تعویض RTU و مودم DRF و کانفینگ تجهیزات تله متری چاه ۴ این شهر نیز انجام گردید.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان