یکشنبه 03 بهمن 00:00:00

برگزاري كميته مديريت بحران در امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند

برگزاري كميته مديريت بحران در امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند


برگزاري كميته مديريت بحران در امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند
كميته مديريت بحران در امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند برگزار شد.
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: باتوجه به بارندگي هاي پيش بيني شده، كميته مديريت بحران در امور آب وفاضلاب شهرستان بيرجند برگزار شد، در اين جلسه در خصوص مشكلات احتمالي در تاسيسات و خطوط انتقال بحث و بررسي صورت گرفت.
مهندس موسي حسني اظهار کرد: كليه همكاران براي بارندگي هاي پيش بيني شده آماده و در دسترس باشند و خودروها و تجهيزات امور به صورت كامل آماده فعاليت خواهند بود.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان