یکشنبه 03 بهمن 00:00:00

بازديد مدير امور آب و فاضلاب بيرجند از ايستگاه هاي پمپاژ مركزي و علي آباد بیرجند

بازديد مدير امور آب و فاضلاب بيرجند از ايستگاه هاي پمپاژ مركزي و علي آباد بیرجند


بازديد مدير امور آب و فاضلاب بيرجند از ايستگاه هاي پمپاژ مركزي و علي آباد بیرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از ايستگاه هاي پمپاژ علي آباد و مركزي شهر بيرجند بازديد كرد.
 مهندس موسي حسني در اين بازديد با همراهي سرپرست امور بهره برداري و توسعه آب  و كارشناس حراست امور از ايستگاه هاي پمپاژ علي آباد و مركزي بازديد كردند.
وی گفت: در اين بازديد موضوعات و نيازهاي مربوط به ایستگاه های پمپاژ مورد بررسي قرار گرفت.  

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان