یکشنبه 03 بهمن 00:00:00

نامرئي كردن كابل هاي يكي از چاههاي امور بيرجند جهت جلوگيري از سرقت

نامرئي كردن كابل هاي يكي از چاههاي امور بيرجند جهت جلوگيري از سرقت


نامرئي كردن كابل هاي يكي از چاههاي امور بيرجند جهت جلوگيري از سرقت
مدير امور آب وفاضلاب شهرستان بيرجند گفت: براي جلوگيري از سرقت كابل هاي يكي از چاهها توسط واحد آبرساني  كابل ها نامرئي و در زير خاك مدفون شدند.
 مهندس موسي حسني افزود: توسط واحد تعميرات آبرساني امورآب و فاضلاب شهرستان بيرجند مرمت محل كابل هاي يكي از چاه هاي امور بيرجند انجام شد
وی اضافه كرد: كار مرمت چاه مذكور بدون هزينه خاصي و به صورت اماني توسط همكاران امور انجام گرديد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان