یکشنبه 03 بهمن 00:00:00

اصلاح شبكه خيابان شهيدرجايي به طول 115 متر در شهر بیرجند

اصلاح شبكه خيابان شهيدرجايي به طول 115 متر در شهر بیرجند


 اصلاح شبكه خيابان شهيدرجايي به طول 115 متر در شهر بیرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت:  شبكه توزيع آب خيابان شهيد رجايي حد فاصل خيابان شهيد رجائي 9 و11 به طول 115متر اصلاح شد.
مهندس موسي حسني اظهار کرد: با توجه به امر مهم مديريت تقاضا و جلوگيري از هدر رفت آب شرب اين امور با همكاري پيمانكار مربوطه به دليل تراكم اتفاقات متعدد اصلاح شبكه توزيع آب خيابان الهيه به طول 115 متر  با لوله 110 پلي اتيلن انجام شد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان