پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

دیدار مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه با مدیر بنیاد مسکن شهرستان

دیدار مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه با مدیر بنیاد مسکن شهرستان


دیدار مدیر امور آب و فاضلاب سربیشه با مدیر بنیاد مسکن شهرستان
مهندس سمیعی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سربیشه با مهندس حاجی زاده مدیر بنیاد مسکن شهرستان سربیشه دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار در خصوص مشکل تامین آب در مناطق تازه توسعه یافته در روستاها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد در این خصوص تعامل بیشتری بین دو مجموعه صورت گیرد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان