پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
جلسه بررسی بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضلاب استان در ارتباط ویدئوکنفرانسی با مهندس یارمحمدی معاون منابع انسانی و پشتیبانی و مهندس محرمی مدیرکل منابع انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی پرداختند.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان