یکشنبه 02 آبان 00:00:00

رفع اتفاق خط پمپاژ شهر آبیز و مجتمع رجائی حاجی آباد

رفع اتفاق خط پمپاژ شهر آبیز و مجتمع رجائی حاجی آباد


رفع اتفاق خط پمپاژ شهر آبیز و مجتمع رجائی حاجی آباد
مدیر امور آب و فاضلاب حاجی آباد از انجام عملیات رفع اتفاق خط پمپاژ شهر آبیز و مجتمع رجائی این شهرستان خبر داد.
مهندس غلامحسینی اظهار کرد: با توجه به بازدید تیم بهره برداری از تاسیسات مجتمع آبرسانی رجائی و مشاهده بروز اتفاق، عملیات رفع اتفاق آغاز و در مدت زمان کمی پس از اعلام خبر اتفاق، رفع گردید.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان