یکشنبه 02 آبان 00:00:00

بازدید مدیر امور سرایان از آب شیرین کن های روستایی شهرستان

بازدید مدیر امور سرایان از آب شیرین کن های روستایی شهرستان


بازدید مدیر امور سرایان از آب شیرین کن های روستایی شهرستان
مدیر امور آب و فاضلاب سرایان به اتفاق مسئول بهره برداری امور از آب شیرین کن های روستاهای عشایری این شهرستان بازدید کرد.
مهندس حقدادی در بازدید از از آب شیرین کن های روستاهای عشایری چاه طالب، چاه غیاث، چاه تریخی و چاه پنیری به بررسی مشکلات این ایستگاه ها پرداخت.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان