یکشنبه 02 آبان 00:00:00

رفع اتفاق لوله 250 آزبست خط انتقال چاه های اصفهک طبس

رفع اتفاق لوله 250 آزبست خط انتقال چاه های اصفهک طبس


رفع اتفاق لوله 250 آزبست خط انتقال چاه های اصفهک طبس
سرپرست امور آب و فاضلاب طبس از انجام عملیات رفع اتفاق لوله 250 آزبست خط انتقال چاه های اصفهک این شهرستان خبر داد.
مهندس محمد ابراهیم سیفی اظهار کرد: با اعزام اکیپ اتفاقات امور آبفا طبس به محل حادثه شکستگی خط انتقال 250 آزبست چاه های دشت اصفهک طی 4 ساعت کار مداوم گروه اعزامی؛ بدون قطعی آب رفع نقص گردید.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان