سه شنبه 14 تیر 00:00:00

زمان ملاقات مردمی مدیران امورها چهارشنبه هر هفته می باشد.

 

کد شهرهای استان خراسان جنوبی 056 می باشد.

 

امور آب و فاضلاب بیرجند

 

نام و نام خانوادگی: موسی حسنی

سمت: مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند

تلفن مستقیم: 32456008

تلفن امور: 32456180-32456242

شماره فکس:

پست الکترونیکی: birjand(at)abfa-khj.ir

آدرس:بیرجند،خیابان معلم، نبش معلم 17

کدپستی 9717895486

 

امور آب و فاضلاب قاین

 

نام و نام خانوادگی: هادی صادقی

سمت: سرپرست امور آب و فاضلاب قاین

تلفن مستقیم: 32492131

تلفن امور: 32492133الی 35

شماره فکس:32492139

پست الکترونیکی: qaen(at)abfa-khj.ir

آدرس: قاین، میدان دانشگاه، روبروی دانشگاه پیام نور، امور آب و فاضلاب قاین

کدپستی 9761437516

 

نام و نام خانوادگی: محمود حیدری

سمت: رئیس اداره اسفدن

تلفن اداره: 32584106

 

نام و نام خانوادگی:  هادی صادقی

سمت: سرپرست اداره نیمبلوک

تلفن اداره: 32540130

 

نام و نام خانوادگی:  جواد وجدی

سمت: سرپرست اداره خضری دشت بیاض

تلفن اداره: 32543643

 

امور آب و فاضلاب فردوس

 

نام و نام خانوادگی: مجید شریف زاده

سمت : مدیر امور  آب و فاضلاب فردوس

تلفن مستقیم: 32721261

تلفن امور: 32728301 الی 3

شماره فکس: 32728305

پست الکترونیکی:  ferdows(at)abfa-khj.ir

آدرس: فردوس، بلوار بعثت شمالی، تقاطع بلوار جمهوری اسلامی،امور آب و فاضلاب فردوس

کدپستی 9771883161

 

امور آب و فاضلاب طبس

 

نام و نام خانوادگی:  محمد ابراهیم سیفی

سمت : سرپرست امور آب و فاضلاب طبس

تلفن مستقیم: 32828851

تلفن امور: 32822111- 32821840

شماره فکس:

پست الکترونیکی:  tabas(at)abfa-khj.ir

آدرس: طبس، بلوار معلم امور آب و فاضلاب طبس

کدپستی 9791835664

 

امور آب و فاضلاب سرایان

نام و نام خانوادگی: محمدعلی حقدادی

سمت: مدیر امور آب و فاضلاب سرایان

تلفن مستقیم: 32885585

تلفن امور: 32882119 - 32882225

شماره فکس:

پست الکترونیکی: sarayan(at)abfa-khj.ir

آدرس: سرایان، خیابان شورا، روبروی فرمانداری، امور آب و فاضلاب سرایان

کدپستی 9777166641

 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی حقدادی

سمت: رئیس اداره آیسک

تلفن اداره آیسک: 32872900

 

امور آب و فاضلاب سربیشه

نام و نام خانوادگی: اسدالله سمیعی

سمت : سرپرست امور آب و فاضلاب سربیشه

تلفن مستقیم: 32662724

تلفن امور: 32663310- 32664690

شماره فکس:

پست الکترونیکی:  sarbisheh(at)abfa-khj.ir

آدرس: سربیشه، بلوار معلم، تقاطع شهید گورکانی، امور آب و فاضلاب سربیشه

کدپستی 9741915485

 

نام و نام خانوادگی:  ابراهیم افروز

سمت: سرپرست اداره مود

تلفن اداره مود: 32683231

 

امور آب و فاضلاب بشرویه

 

نام و نام خانوادگی:  سید مهدی جوادی

سمت : مدیر امور  آب و فاضلاب بشرویه

تلفن مستقیم: 32781501

تلفن امور: 32781500 و 32781502 و 32781503

شماره فکس:

پست الکترونیکی:  booshroyeh(at)abfa-khj.ir

آدرس: بشرویه، بلوار جهادکشاورزی، ابتدای بلوار شهید بهشتی، امور آب و فاضلاب بشرویه

کدپستی 9781683118

 

امور آب و فاضلاب نهبندان

 

نام و نام خانوادگی: مهدی نسیمی

سمت:  مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان

تلفن مستقیم: 32623200

تلفن امور: 32622003

شماره فکس:

پست الکترونیکی: nehbandan(at)abfa-khj.ir

آدرس: نهبندان، بلوار معلم، روبروی صدا و سیما، امور آب و فاضلاب نهبندان

کدپستی 9751754865

 

شماره تلفن اداره شوسف: 32603384

امور آب و فاضلاب خوسف

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا شاهی گیو

سمت: مدیر امور آب و فاضلاب خوسف

تلفن مستقیم: 32473530

تلفن امور: 32473263

شماره فکس:

پست الکترونیکی: khoosf(at)abfa-khj.ir

آدرس: خوسف، بلوار امام خمینی(ره)، نبش امام خمینی (ره) 10 امور آب و فاضلاب خوسف

کدپستی 9735131515

 

امور آب و فاضلاب درمیان

 

نام و نام خانوادگی: حسن احمدی شاهرخت

سمت : سرپرست امور آب و فاضلاب درمیان

تلفن مستقیم: 32124220

تلفن امور: 32124189 - 32124940

شماره فکس:

پست الکترونیکی:  asadieh(at)abfa-khj.ir

آدرس: اسدیه، فلکه شهید حمزه ای، امور آب و فاضلاب اسدیه

کدپستی 9744143111

 

امور آب و فاضلاب حاجی آباد

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا غلامحسینی

سمت: مدیر امور آب و فاضلاب حاجی آباد

تلفن مستقیم: 32505055

تلفن امور: 32505055

شماره فکس:

پست الکترونیکی:

آدرس: حاجی آباد، بلوار امام خمینی، انتهای خیابان حافظ

کدپستی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا غلامحسینی

سمت: سرپرست اداره زهان

تلفن اداره: 32553668

 


تاریخ ایجاد صفحه : 1400/07/10

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/04/14

تعداد بازدید صفحه : 346

افراد کم توان