پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

نام و نام خانوادگی: حسن دیدبان

سمت: معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


تلفن: 32214734 داخلی:258

پست الکترونیکی: barnamerizi(at)abfa-khj.ir


شرح وظایف و ماموریت ها:

-        محقق ساختن چشم انداز ، ماموريت ،  اهداف و  برنامه هاي عملیاتي حوزه تحت سرپرستي

-        سیاستگذاري در جهت ارتقاء انگیزه ، تقویت میل به کار و افزایش رضایت مندی کاری

-        سیاستگذاري و برنامه ریزی در راستاي توسعه و ارتقاء دانش و مهارت نیروهاي انساني 

-        راهبري نظام مشاركت كاركنان و كار گروهي

-        نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها ، آئین نامه ها و مقررات اجرایی ناظر بر فعالیتهای نیروی انسانی

-        برنامه ريزي جهت انجام فعالیتهاي پژوهشي و تحقیقاتي مورد لزوم با هماهنگي دستگاههاي ذيربط

-        برنامه ريزي جهت استقرار و بهره برداری از فناوری های نوین نرم افزاری و سخت افزاری در زمینـه هـای مـدیریتی و فنـی بـه منظور تسهیل در گردش اطلاعات در سطح شرکت

-        برنامه ريزي جهت استقرار و ارتقاء مدیریت بهره وري و توسعه  مديريت در سطح شركت

-        برنامه ريزي و نظارت برفرآیند تامین، نگهداشت و بازنشستگي نیروي انساني

-        برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد ، توسعه و بهره برداری از امکانات رفاهی و توزيع عادلانه تسهیلات

-        حصول اطمینان از مناسب بودن  امور مربوط به  رفاه و بیمه پرسنل و بازنشستگان

-        جستجوی ظرفیتهای علمی و مشاوره ای در تمامي حوزه ها و  طراحی، برنامه ريزي و اجرای پروژه های بهبود

-        حصول اطمینان از شناخت استعدادهای مدیریتی و پیاده سازي نظام شايسته سالاري

-        مشارکت در زمینه ایجاد محیط مناسب برای انجام پژوهش های کاربردی

-        نظارت بر حسن اجرای تشکیلات سازمانی و بهینه سازی ساختار نیروی انسانی

-        نظارت بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات حفاظت فنی و ایمنی و وضعیت بهداشت كار و سلامت كاركنان

-        نظارت بر تبیین مراحل انجام کار و تدوین نظام گردش عملیات شرکتتاریخ ایجاد صفحه : 1400/06/21

افراد کم توان