پنج شنبه 18 آذر 00:00:00

نام و نام خانوادگی: مهدی هاشمی مقدم

سمت: قائم مقام شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

تلفن:32024115 داخلی:261عناوین وظایف و مسئولیتها :

-          بررسی، پردازش، پیگیری و اعمال کلیه وظایف و مسئولیتهایی که در بازه زمانی مشخص توسط مدیرعامل ابلاغ می گردد

-          پیگیری اجرای سیاست های شرکت جهت فراگیر نمودن ارائه مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگویی به ذینفعان

-          تعامل با معاونین  و مدیران در ارتباط با ذینفعان شرکت جهت بسط و توسعه زیر ساخت های مدیریت ارتباط با مشتری 

-          نظارت بر برنامه ريزي، پايش و ارزشیابي مسايل مربوط به بهداشت، ايمني و محیط زيست ذینفعان شرکت 

-          اهتمام به ریشه یابی علل بروز حوادث و ارائه راه حل هاي عملي براي جلوگیري از حوادث و رخدادهاي نامنطبق با اصول و فرهنگ  بهداشت و ايمني كار

-          نظارت بر مطالعات و ارزیابی مخاطرات و تهدیدات در حوزه تاب آوری و مدیریت ریسک 

-          اهتمام به تهیه، بسط و اجرای برنامه های اقدام متقابل در شرایط اضطراری در راستای الزامات و استانداردهای استانی و ملی 

-          اهتمام به تعاملات متقابل با مراجع، نهادها و دستگاه های اجرایی، تحقیقاتی، نظامی، امنیتی و...  جهت بهره گیری از بستر های  موجود در شرایط اضطراری

-          هماهنگی ، نظارت و ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های واحد های زیر مجموعه در پیشبرد اهداف و برنامه های کلان شرکت.

-          بررسی، پردازش، پیگیری و اعمال کلیه وظایف و مسئولیت هایی که در بازه زمانی مشخص توسط مدیرعامل ابلاغ می گردد

-          تهیه، تنظیم، تدوین و ارائه گزارش عملکرد در دوره های مشخص به هیأت مدیره و مدیرعامل و پاسخگوئی به مراجع قانونی ذیربط


تاریخ ایجاد صفحه : 1400/06/18

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/06/18

افراد کم توان