سه شنبه 14 تیر 00:00:00

اهداف شرکت

ایجاد، بهره برداری از تاسیسات تامین، ذخیره سازی، انتقال و توزیع آب شرب و بهداشتی و ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در حوزه عمل شرکت و در چارچوب سیاست های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو می باشد. موضوع فعالیت و وظایف شرکت به شرح زیر است:
انجام هر گونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی ،عمومی،صنعتی، تجاری وغیره و جمع آوری ،انتقال تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب. مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین انتقال تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی رعایت اصول بهداشتی کننترل کیفی و استاندارد های مورد عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب. بهره برداری، تعمیر، نگهداری، مرمت، بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین تصفیه انتقال ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری انتقال تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آن ها.


چشم انداز شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی بر آن است تا با کمک نیروی انسانی کارآمد و خلاق، توسعه تحقیقات کاربردی و نظام پیشنهادات، مدیریت دانش، استفاده از  فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشارکت موثر بخش خصوصی و گسترش آگاهی عمومی، به عنوان سازمانی کارآمد به گونه ای عمل نماید تا مشترکین در حد استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته باشند و در حوزه های تامین آب شرب سالم و بهداشتی، صیانت از محیط زیست و نیز تامین بهداشت عمومی مردم به عنوان شرکتی پیشرو شناخته شود.


تاریخ ایجاد صفحه : 1400/06/18

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/04/14

تعداد بازدید صفحه : 161

افراد کم توان