یکشنبه 04 مهر 00:00:00

انشعاب گيري از خط 110 فشار قوي به منظور ايجاد واترجت در تصفیه خانه آب بیرجند

انشعاب گيري از خط 110 فشار قوي به منظور ايجاد واترجت در تصفیه خانه آب بیرجند


انشعاب گيري از خط 110 فشار قوي به منظور ايجاد واترجت در تصفیه خانه آب بیرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: به منظور ايجاد واتر جت براي شستشوي حوضچه هاي لاملا درتصفيه خانه آب بيرجند انشعاب گيري از خط 110 پلي اتيلن فشار قوي انجام شد .
مهندس سيد احمد ندائي جوان ادامه داد: اين خط لوله كه تأمين كننده آب مواد شيميايي تصفيه خانه آب مي باشد با هدف شستشوي حوضچه هاي لاملا و ايجاد واتر جت توسط گروه تعميرات تصفيه خانه آب و بدون هزينه انجام شد.
وي اضافه كرد: شستشوي حوضچه شماره 3 لاملا تصفيه خانه آب نيز با استفاده از تاسيسات ايجاد شده انجام شد.

 

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان