یکشنبه 04 مهر 00:00:00

تأمین آب آشامیدنی 70 روستای خوسف از طریق آبرسانی سیار

تأمین آب آشامیدنی 70 روستای خوسف از طریق آبرسانی سیار


تأمین آب آشامیدنی 70 روستای خوسف از طریق آبرسانی سیار
مدیر امور شهرستان خوسف با اعلام این خبر گفت: تأمین آب آشامیدنی حدود 70 روستای فاقد شبکه آبرسانی به صورت مستمر توسط ناوگان آبرسانی سیار امور آب و فاضلاب خوسف انجام می گیرد.
مهندس شاهی گیو افزود: کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی های اخیر و همچنین خشک شدان قنوات روستاها، سبب افزایش حجم آب مصرفی روستاهای شهرستان و افزایش تعداد سرویس حمل آب شده است.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان