جمعه 08 مرداد 00:00:00

تجهیز چاه رزرو شهر زهان حاجی آباد


تجهیز چاه رزرو شهر زهان حاجی آباد
مدیر امور آب و فاضلاب حاجی آباد از تجهیز چاه رزرو شهر زهان خبر داد.
مهندس غلامحسینی اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای شدید تابستان، افزایش صعودی مصرف آب، ضرورت آماده به کار بودن تاسیسات امور و بالابردن ضریب اطمینان ازِ خدمات رسانی پایدار و بدون وقفه به مشترکین این عملیات اجرایی شد.
لازم به ذکر است، پس از استارت موفق چاه و اتصال به خط انتقال، دبی چاه به مقدار ۱۱ لیتر بر ثانیه اندازه گیری گردید.          

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان