جمعه 08 مرداد 00:00:00

تعویض پمپ چاهک منگنه ای مجتمع سمک شهرستان نهبندان


تعویض پمپ چاهک منگنه ای مجتمع سمک شهرستان نهبندان
مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان از تعویض پمپ چاهک منگنه ای مجتمع سمک این شهرستان خبر داد.
مهندس خیردوست اظهار کرد: پیرو تماس تلفنی آبدار مبنی بر قطعی آب روستای منگنه ای و کرقه سنگ مجتمع  سمک بلافاصله همکاران بهره برداری امور آبفای نهبندان موضوع را بررسی و پمپ چاهک آب تعویض و راه اندازی شد.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان