جمعه 08 مرداد 00:00:00

نصب و راه اندازی چاه سرآسیاب نهبندان


نصب و راه اندازی چاه سرآسیاب نهبندان
مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان از نصب و راه اندازی چاه سرآسیاب این شهرستان خبر داد.
مهندس خیردوست اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و نیاز مبرم به منابع آبی، این امور اقدام به تعویض و نصب الکتروپمپ چاه سرآسیاب نموده است.
وی افزود: این چاه در راستای کمک به گذر از تابستان سال جاری بدون قطعی آب راه اندازی گردیده است.

 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان