جمعه 08 مرداد 00:00:00

قطعی آب در شهر بیرجند


اطلاعیه قطعی آب شهر بیرجند

بدلیل توسعه شبكه واقع در بلوار مسافر ، آب شرب كل شهرك كارگاهي مقابل ترمينال در روز سهشنبه مورخ 15 تیر 1400 از ساعت 9:30 الي 11:30  قطع خواهد بود. ازصبر و تحمل شما سپاسگزاریم

دفتر ارتباط با مشتریان

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان