جمعه 08 مرداد 00:00:00

اطلاعیه قطعی


اطلاعیه قطعی آب

بدینوسیله به اطلاع مشترکین محترم شهرستان بیرجند می رساند با توجه به اتفاق در شبکه آبرسانی مجتمع پسوچ روستاهای مربوط به این مجتمع در تاریخ 14 تیر 1400 از ساعت 10 حدود 24 ساعت با قطعی یا کمبود فشار آب مواجه خواهند بود از صبر و تحمل شما سپاسگزاریم

دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان