شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00


مهدی نسیمی

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان نهبندان

شماره تماس: 32625740

اسدالله سمیعی

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سربيشه

شماره تماس: 32663310

هادی صادقی

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان قاينات

شماره تماس: 32566080

موسی حسنی

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند

شماره تماس: 32456008


سید مهدی جوادی

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بشرویه

شماره تماس: 32781545

شهرام خسروی

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان درمیان

شماره تماس: 32125841

علیرضا شاهی گیو

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان خوسف

شماره تماس: 32072083

محمدابراهیم سیفی

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان طبس

شماره تماس: 32828851


محمدعلی حقدادی

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان سرایان

شماره تماس: 32901385

مجید شریف زاده

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس

شماره تماس: 32721261

علیرضا غلامحسینی

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان حاجی آباد

شماره تماس: 32501263
تاریخ ایجاد صفحه : 1400/04/14

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/02/31

تعداد بازدید صفحه : 150

افراد کم توان