جمعه 08 مرداد 00:00:00

نام و نام خانوادگی:  حسین امامی

سمت: عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

تلفن: 32233591                      داخلی: 200                    فاکس: 32232118

پست الکترونیکی: ceo@abfa-khj.ir


تاریخ ایجاد صفحه : 1400/04/02

افراد کم توان