جمعه 08 مرداد 00:00:00

لیست زمان بندی ملاقات مردمی مدیران و معاونین شرکت

ردیف نام  و نام خانوادگی سمت زمان
1   حسین امامی    مدیر عامل شرکت   دو شنبه ها
2 ناصر رضایی   معاون مالی و پشتیبانی   دو شنبه ها
3  حسن دیده بان     معاون منابع انسانی و تحقیقات   دو شنبه ها
4   سید علی هاشم آبادی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب   دو شنبه ها
5   محمود نادی معاون خدمات مشترکین و درآمد   دو شنبه ها
6 منوچهر سالاری  معاون بهره برداری و توسعه آب   دو شنبه ها
6 مهدی صفوی نژاد  معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری   دو شنبه ها
7   مدیران امورهای تابعه    مدیران امورهای تابعه   دو شنبه ها

لیست معاونین و مدیران ستادی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

تلفن های سازمان : 32024300 - 32024001 - 32024170   پیش شماره 056
حوزه مدیر عامل

   نام و نام خانواد گی: حسین امامی

   سمت: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

   تلفن دفتر: 32212252    تلفن داخلی: 200      شماره فکس: 

   پست الکترونیکی: ceo(at)abfa-khj.ir

       


       
حوزه منابع انسانی و تحقیقات

   نام و نام خانواد گی: حسن دیده بان

   سمت: معاون منابع انساني و تحقیقات

   تلفن دفتر: 32214734   تلفن داخلی: 258      شماره فکس: 

   پست الکترونیکی: Barnamerizi(at)abfa-khj.ir

       
حوزه مالی و پشتیبانی

   نام و نام خانواد گی: ناصر رضایی

   سمت: معاون مالي و پشتيباني

   تلفن دفتر: 32210018    تلفن داخلی: 221      شماره فکس: 

   پست الکترونیکی: mali(at)abfa-khj.ir

       
       
حوزه بهره برداری و توسعه فاضلاب

   نام و نام خانواد گی: سید علی هاشم آبادی

   سمت: معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

   تلفن دفتر: 32024117    تلفن داخلی: 266      شماره فکس:

   پست الکترونیکی: Bahrebardari(at)abfa-khj.ir

       
 
حوزه مشترکین

   نام و نام خانواد گی: محمود نادی

   سمت: معاون خدمات مشتركين و درآمد

   تلفن دفتر: 32024204      تلفن داخلی: 265     شماره فکس:

   پست الکترونیکی: moshtarakin(at)abfa-khj.ir

       
حوزه بهره برداری و توسعه آب

   نام و نام خانواد گی:  منوچهر سالاری

   سمت: معاون بهره برداری و توسعه آب

   تلفن دفتر: 32024166      تلفن داخلی: 400     شماره فکس:

   پست الکترونیکی:Mohandesi(at)abfa-khj.ir

       
حوزه برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

   نام و نام خانواد گی:  مهدی صفوی نژاد

   سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

   تلفن دفتر: 32214734      تلفن داخلی: 275     شماره فکس:

   پست الکترونیکی:

       

تاریخ ایجاد صفحه : 1392/12/29

افراد کم توان