شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

بازدید فرماندار قاین و بخشدار مرکزی از پروژه توسعه شبکه مسکن طلاب روستای مهمویی

بازدید فرماندار قاین و بخشدار مرکزی از پروژه توسعه شبکه مسکن طلاب روستای مهمویی


مهندس کریمی فرماندار قاینات به همراه رمضان پور بخشدار مرکزی و سرپرست امور آب و فاضلاب قاین از پروژه توسعه شبکه مسکن طلاب مهمویی بازدید کردند.
مهندس حسین توکلی در این بازدید اظهار کرد: توسعه شبکه معابر به میزان 2400 متر می باشد که مقرر گردید تا یک ماه آینده توسعه شبکه معابر صورت گیرد.
وی ادامه داد: همچنین تامین اعتبار مخزن ذخیره از محل اعتبارات عمرانی بالغ بر 40000 میلیون ریال می باشد که در سال جاری عملیات عمرانی آغاز خواهد گردید.
 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان