شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

اتمام مرحله اول سم پاشي شبكه هاي فاضلاب شهر بيرجند در سال 99

اتمام مرحله اول سم پاشي شبكه هاي فاضلاب شهر بيرجند در سال 99


سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: سم پاشي مرحله اول حدود 460 كيلومتر شبكه فرعي و اصلي و بيش از 10000 منهول و كلين اوت فاضلاب در سطح شهر بيرجند به پايان رسيد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان افزود: عمليات مذكور با استفاده از تجربيات و فرايند عمليات سم پاشي انجام شده در سال هاي گذشته صورت گرفته كه پس از انجام عملیات وفورگيري، كمترين سوسري هاي شمارش شده را داشته و با توجه به نتايج مثبت به دست آمده مرحله دوم سم پاشي در سال جاري از اواسط تير ماه انجام خواهد شد.
وی هدف از سم پاشی شبکه های فاضلاب را جلوگیری از رشد حشرات موذی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد.
 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان