شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

همسطح سازي 90 حوضچه و دريچه فاضلابي در سطح شبكه جمع آوري فاضلاب شهر بيرجند

همسطح سازي 90 حوضچه و دريچه فاضلابي در سطح شبكه جمع آوري فاضلاب شهر بيرجند


سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از همسطح سازي 90 مورد دريچه فاضلابي در سطح شهر بيرجند در 3 ماه اول سال جاري خبر داد.
 مهندس سيد احمد ندائي جوان گفت: با توجه به اينكه عمليات روكش آسفالت و زيباسازي معابر شهري توسط شهرداري به صورت ساليانه انجام ميشود، اين امر باعث همسطح شدن دريچه هاي فاضلاب با سطح خيابان ها و ايجاد مشكلاتي در تردد خودروها شده است.
وي افزود: به همين منظور اين امور با تلاش واحد بهره برداري و نگهداري شبكه هاي فاضلابي به صورت مداوم نسبت به همسطح سازي دريچه هاي فاضلابي در سطح شهر اقدام نموده است.
 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان