شنبه 31 اردیبهشت 00:00:00

آغاز عملیات سمپاشي 10500 منهول شبكه هاي  فاضلاب در شهر بيرجند در سال 1399

آغاز عملیات سمپاشي 10500 منهول شبكه هاي فاضلاب در شهر بيرجند در سال 1399


سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: عمليات سم پاشي حدود 10500 منهول و كلين اوت در460 كيلومتر شبكه فاضلاب آغاز گرديد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان ادامه داد: به منظور حذف سوسري هاي شبكه فاضلاب در دو مرحله، عمليات سم پاشي آغاز گرديد.
وي گفت: یكي از معضلات شبكه فاضلاب وجود حشرات موذي است كه طي مطالعات به انجام رسيده و تحقيق از مراجع مرتبط و دستورالعمل هاي پيشنهادي شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور بهترين زمان براي سم پاشي در ماه هاي خرداد و تير مي باشد .
وي ادامه داد: اجراي سم پاشي از دوره هاي قبلي و تغيير در دوز انواع سموم موثر به روش مه پاش گرم با فاصله زماني يك ماه در حال انجام مي باشد كه با توجه به سطح وسيع و زمان محدود انجام عمليات، نسبت به سم پاشي شبكه در دو جبهه كاري از شمال و جنوب شهر برنامه ريزي گرديده است.
 

0 نظرات کاربران

ثبت نظر

افراد کم توان