سه شنبه 14 تیر 00:00:00
قاسم برنا

مدير دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني


حسین مسگر

مدير دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل و HSE


محمدرضا حسینی دشت بیاض

دبير امور فرهنگي و ديني صنعت آب و برق استان خراسان جنوبي
شرح وظایف دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل:


-        انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور برقراری و بهره گیری از سیستم و روش های مناسب هماهنگی و پیگیری جهت انجام وظایف

-        اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر

-        جمع آوری و تجزیه و تحلیل فعالیتها و برنامه ریزی جهت اجرا

-        برنامه ریزی ،هماهنگي و تعیین وقت ملاقات هاي حضوري و غیرحضوری اشخاص با مديریت عامل 

-        انجام اقدامات لازم به منظور تعیین وقت جلسات و تنظیم برنامه های بازدید، ملاقات و جلسات داخلي و خارجي مديریت عامل 

-        تهیه و تنظیم گزارش ها و مدارک لازم  جهت ارائه در جلسات هیئت مدیره 

-        تنظیم صورتجلسات مربوطه و پیگیري به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات 

-        تنظیم وتهیه جوابیه درمورد مسائل مطروحه درارتباط با آب وفاضلاب درمجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادهاي مملكتي با همكاري مسئولین ذيربط درحوزه هاي معاونت شركت 

-        بررسي و پیگیری مطالب و مسائلي كه توسط نمايندگان مجلس در ارتباط با وزارتخانه متبوع مطرح و عنوان ميشود

-        بررسي مدارك و اطلاعات در مورد طرح لوايح مربوط به سازمان متبوع و تعقیب آنها در مجلس و كمیسیونهاي پارلماني مجلس

-        برقراری ارتباط با سایر سازمان ها به منظور هماهنگی و پیگیری امور محوله

-        هماهنگي جهت تعیین وقت مدير عامل جهت مصاحبه با مطبوعات 

-        پیگیري تلفني امور محوله با سازمانها، ادارات، نهادها و موسسات دولتي و مركزي 

-        جمع آوري و آماده نمودن اطلاعات مورد نیاز مدير عامل و تهیه گزارشات و جداول آماري

-        ارائه نامه هاي وارده جهت ملاحظه رئیس هیات مديره و مدير عامل بصورت روزانه و ابلاغ دستورات، نامه ها و مراسلات به واحدهاي ذيربط حسب مورد 

بررسی مشکلات موجود در روند پاسخگویی ها و ارائه راه حل های مناسب در چارچوب اهداف و وظایف تعیین شده

-        بررسی و رسیدگی به تخلفات اداری و تنظیم صورتجلسات مربوطه

-        انجام مطالعات لازم جهت كسب اطلاع در زمینه مسايل گوناگون فرهنگي و انجام بعضي تحقیقات فرهنگي و تهیه گزارش ها و مقالات در زمینه مباحث فرهنگی 

-        بررسی زمینه های موجود جهت توسعه روابط فرهنگی با کشورهای مختلف

-        تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و آمارهای مربوط به آموزش، فرهنگ و ارتباطات و نیز جمع آوری و کسب نظر از سازمان های ذیربط 

-        تماس با مؤسسات فرهنگي، محققان و متخصصان به منظور برقراري فعالیت های فرهنگي و برگزاری مراسم 

-        ايجاد ارتباط با سازمانهاي آموزشي، فرهنگي و علمي كشور به منظور هماهنگي كار آنان با برنامه هاي فرهنگی 

-        تماس با دستگاههاي مختلف دولتي و ملي كه به نحوي در برگزاري مراسم بزرگداشت ها ،كنگره ها، يادبودها و جشنوارهها دخالت و شركت دارند

-        گزارش موارد مهم روزانه به مدير عامل 

-        تهیه پیش نويس مكاتبات و نامه هاي ضروري 

-        انجام پیگیري هاي لازم جهت تايپ نامه هاي فوري و ضروري مربوطه از طريق مسئول دفترتاریخ ایجاد صفحه : 1396/09/25

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/04/14

تعداد بازدید صفحه : 233

افراد کم توان