جمعه 08 مرداد 00:00:00

شرح وظایف مورد انتظار از کارشناس هماهنگی و پیگیری (دفتر مدیر عامل)

-    پاسخگوئي بموقع و مناسب به تلفن‌هاي دفتر و هماهنگی‌های لازم و ارائه موارد مراجعات و تماسهای تلفنی، به مدیر عامل شرکت.
-    پاسخگويي به مراجعين حضوری و پيگيري جهت تسريع در انجام اقدامات لازم وفق ضوابط و فرآیند های شرکت .
-    هماهنگي و تعيين وقت ملاقات‌هاي حضوري اشخاص حقیقی و حقوقی با مدير عامل (برای روز ملاقات مردمی) .
-    هماهنگي جهت تعيين وقت مدير عامل برای مصاحبه با مطبوعات.
-    تنظيم برنامه ملاقات و جلسات داخلي و خارجي مدير عامل و اطلاع‌رسانی و هماهنگی به موقع و مناسب.
-    ثبت دفاتر هیئت مدیره وهماهنگی های لازم با دبیر هیات مدیره.
-    تهيه پيش‌نويس مكاتبات و نامه‌هاي ضروري با هماهنگی حوزه‌های ذیربط.
-    پیگیری  تايپ نامه‌ها، صورتجلسات و گزارشات و کنترل نهایی و سپس ارائه جهت امضاء مدير عامل .
-    ارائه نامه‌هاي وارده جهت ملاحظه مدير عامل بصورت روزانه و پیگیری انجام به موقع ارجاعات.
-    ابلاغ دستورات، نامه‌ها و مراسلات به واحدهاي ذيربط حسب مورد و پیگیری کارها تا حصول نتیجه نهایی .
-    تفكيك و توزيع مكاتبات و كنترل ضمائم نامه‌ها و مكاتبات ارجاعی.
-    اقدام در جهت ارسال  بخشنامه‌ها و ابلاغ مصوبات به واحدهای زیر مجموعه مدیر عامل .
-    تشكيل پرونده‌هاي بايگاني و نگهداری سوابق و ارائه مدارک در صورت نیاز .
-    پيگيري و هماهنگی جهت برگزاری جلسات و حضور به موقع اعضاء جلسه و هماهنگی با روابط عمومی.
-    پيگيري تلفني امور محوله از سازمان‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات دولتي و ارائه گزارشات.
-    جمع‌آوري و آماده نمودن اطلاعات مورد نياز مدير عامل و تهيه گزارشات و جداول آماري.
-    همكاري در امحاء اوراق و اسناد زائد با هماهنگی دفتر حراست و امور اداری شرکت.
-    انجام پيگيري‌هاي لازم جهت تايپ نامه‌هاي فوري و ضروري از طريق دبیرخانه شرکت.
-    تهيه درخواست لوازم و ملزومات اداري براي واحد.
-    تحويل و ارائه نامه‌ها و اسناد به مسئولين ذيربط و پيگيري جواب نامه‌ها .
-    انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شغل.
 


تاریخ ایجاد صفحه : 1396/09/25

افراد کم توان