سه شنبه 14 تیر 00:00:00

شرایط عمومی درخواست انشعاب آب و فاضلاب


الف- ملک مورد نظر در محدوده خدمات شرکت باشد

ب- شرکت ظرفیت و امکانات، لازم جهت برقراری انشعاب را در محل تقاضا داشته باشد.

ج – ملک مورد نظر کاملاً محصور و.... از املاک مجاور بوده و برد کف معبر در محل ملک توسط شهرداری و دهیاری مشخص شده باشد.

د- موانعی برای انجام کار شرکت از جمله حفاری محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

هـ - متقاضی هیچگونه بدهی بابت آب و فاضلاب در محل مورد نظر و یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکت های آب و فاضلاب نداشته باشد.


تاریخ ایجاد صفحه : 1395/08/08

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/04/14

تعداد بازدید صفحه : 148

افراد کم توان