سه شنبه 14 تیر 00:00:00

تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب سال 1401

| حجم فایل: 4.6 MB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1400/12/29تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب سال 1400

| حجم فایل: 2.6 MB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1400/04/26

تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب سال 1399

| حجم فایل: 745 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1399/08/01

تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب

| حجم فایل: 450 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/08/01

 

معافیت های قانونی سال 1397

| حجم فایل: 350.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/06/21

 

هزینه های نصب انشعاب

| حجم فایل: 392 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/08/01

 

هزینه انشعاب آب و فاضلاب 

| حجم فایل: 36 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/08/01

 

جدول تعیین ظرفیت قراردادی

| حجم فایل: 40 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/11/01

 

نرخ خدمات پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب

| حجم فایل: 664 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/02/25


تاریخ ایجاد صفحه : 1395/08/07

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/04/14

تعداد بازدید صفحه : 659

افراد کم توان