جمعه 08 مرداد 00:00:00

لیست مدیران امورهای تابعه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

زمان ملاقات مردمی مدیران امورها دوشنبه هر هفته می باشد
کد شهرهای استان خراسان جنوبی 056 می باشد.
امور آب و فاضلاب درمیان

   نام و نام خانوادگی: شهرام خسروی بیژائم

   سمت : سرپرست امور شهرستان درمیان

   تلفن مستقیم: 32124220

   تلفن امور: 32124189 - 32124940

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی:  asadieh(at)abfa-khj.ir

   آدرس: اسدیه، فلکه شهید حمزه ای، امور آب و فاضلاب اسدیه

   کدپستی 9744143111

امور آب و فاضلاب بیرجند

   نام و نام خانواد گی: سید احمد ندائی جوان

   سمت: سرپرست امور شهرستان بیرجند

   تلفن مستقیم: 32456008

   تلفن امور: 32456180-32456242

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی: birjand(at)abfa-khj.ir

   آدرس:بیرجند،خیابان معلم، نبش معلم 17

   کدپستی 9717895486

امور آب و فاضلاب خوسف

   نام و نام خانواد گی: علیرضا شاهی گیو

   سمت: مدیر امور شهرستان خوسف

   تلفن مستقیم: 32473530

   تلفن امور: 32473263

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی: khoosf(at)abfa-khj.ir

   آدرس: خوسف، بلوار امام خمینی(ره)، نبش امام خمینی (ره) 10 امور آب و فاضلاب خوسف

   کدپستی 9735131515

امور آب و فاضلاب سرایان

   نام و نام خانواد گی: محمدعلی حقدادی

   سمت: سرپرست امور شهرستان سرایان

   تلفن مستقیم: 32885585

   تلفن امور: 32882119 - 32882225

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی: sarayan(at)abfa-khj.ir

   آدرس: سرایان، خیابان شورا، روبروی فرمانداری، امور آب و فاضلاب سرایان

   کدپستی 9777166641

   نام و نام خانوادگی: محمدعلی حقدادی

   سمت: رئیس اداره آیسک

   تلفن اداره آیسک: 32872900

امور آب و فاضلاب سربیشه

   نام و نام خانوادگی: اسدالله سمیعی

   سمت : سرپرست امور شهرستان سربیشه

   تلفن مستقیم: 32662724

   تلفن امور: 32663310- 32664690

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی:  sarbisheh(at)abfa-khj.ir

   آدرس: سربیشه، بلوار معلم، تقاطع شهید گورکانی، امور آب و فاضلاب سربیشه

   کدپستی 9741915485

   نام و نام خانوادگی:  محمدحسین بیزادی زاده

   سمت: سرپرست اداره مود

   تلفن اداره مود: 32683231

امور آب و فاضلاب فردوس

   نام و نام خانوادگی: مجید شریف زاده

   سمت : سرپرست امور فردوس

   تلفن مستقیم: 32721261

   تلفن امور: 32728301 الی 3

   شماره فکس: 32728305

   پست الکترونیکی:  ferdows(at)abfa-khj.ir

   آدرس: فردوس، بلوار بعثت شمالی، تقاطع بلوار جمهوری اسلامی،امور آب و فاضلاب فردوس

   کدپستی 9771883161

امور آب و فاضلاب قاین

   نام و نام خانواد گی: حسین توکلی

   سمت: سرپرست امور قاین

   تلفن مستقیم: 32492131

   تلفن امور: 32492133الی 35

   شماره فکس:32492139

   پست الکترونیکی: qaen(at)abfa-khj.ir

   آدرس: قاین، میدان دانشگاه، روبروی دانشگاه پیام نور، امور آب و فاضلاب قاین

   کدپستی 9761437516

    نام و نام خانوادگی: حسین توکلی

   سمت: سرپرست اداره اسفدن

   تلفن اداره: 32584106

    نام و نام خانوادگی:  حسین توکلی

   سمت: سرپرست اداره آرین شهر

   تلفن اداره: 32595011

    نام و نام خانوادگی:  حسین توکلی

   سمت: رئیس اداره نیمبلوک

   تلفن اداره: 32540130

    نام و نام خانوادگی:  نورعلی مصطفوی  

   سمت: رئیس اداره خضری دشت بیاض

   تلفن اداره: 32543643

امور آب و فاضلاب حاجی آباد

   نام و نام خانواد گی: علیرضا غلامحسینی

   سمت: سرپرست امور حاجی آباد

   تلفن مستقیم: 32505055

   تلفن امور: 32505055

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی:

   آدرس: حاجی آباد، بلوار امام خمینی، انتهای خیابان حافظ

   کدپستی

   نام و نام خانوادگی: محمود حیدری

   سمت: سرپرست اداره زهان

   تلفن اداره: 32553668

امور آب و فاضلاب نهبندان

   نام و نام خانواد گی: احمد خیردوست

   سمت:  سرپرست امور نهبندان

   تلفن مستقیم: 32623200

   تلفن امور: 32622003

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی: nehbandan(at)abfa-khj.ir

   آدرس: نهبندان، بلوار معلم، روبروی صدا و سیما، امور آب و فاضلاب نهبندان

   کدپستی 9751754865

   شماره تلفن اداره شوسف: 32603384
امور آب و فاضلاب بشرویه

   نام و نام خانوادگی:  سید مهدی جوادی

   سمت : مدیر امور بشرویه

   تلفن مستقیم: 32781501

   تلفن امور: 32781500 و 32781502 و 32781503

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی:  booshroyeh(at)abfa-khj.ir

   آدرس: بشرویه، بلوار جهادکشاورزی، ابتدای بلوار شهید بهشتی، امور آب و فاضلاب بشرویه

   کدپستی 9781683118

امور آب و فاضلاب طبس

   نام و نام خانوادگی:   موسی حسنی

   سمت : سرپرست امور طبس

   تلفن مستقیم: 32828851

   تلفن امور: 32822111- 32821840

   شماره فکس:

   پست الکترونیکی:  tabas(at)abfa-khj.ir

   آدرس: طبس، بلوار معلم امور آب و فاضلاب طبس

   کدپستی 9791835664

    نام و نام خانوادگی: موسی حسنی

   سمت: سرپرست اداره عشق آباد

   تلفن اداره : 32852226


تاریخ ایجاد صفحه : 1392/12/29

افراد کم توان