یکشنبه 04 مهر 00:00:00

نام و نام خانوادگی: منوچهر سالاری

سمت: معاون بهره برداری و توسعه آب
تلفن:    05632024166          داخلی: 400
پست الکترونیکی: mohandesi(at)abfa-khj.ir

mohandesi


عناوین وظائف و مسئولیتها :

تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب شهری و دیگر خدمات مهندسی مورد نیاز با مشارکت مدیریت‌های تابعه، نظارت و ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدفها و تجدید نظر منظم در هدفهای تعیین شده

نظارت بر اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها

نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحها

استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی در حوزه مسئولیت

تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها ، طرحها و پروژه‌های آب و فاضلاب و انطباق آن

توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله بهره برداری و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

ایجاد و ابقاء روشهای اجرایی و دستور العمل هایی برای نظارت بر پروژه ها، کنترل کیفیت مصالح و تجهیزات  و  برنامه ریزی و نظارت در

طراحی و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب

برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری، احداث مخازن سرویس و ذخیره آب، عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب،تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی

برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه ها و تاسیسات جنبی

انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه­ها و ارائه راهنمائی و صدور دستورات لازم

بررسی وتحلیل مستمرگزارشات واطلاعات وآمارجمع آوری شده به منظورمطابقت نتایج بااهداف وبرنامه های مصوب و تائید آمارهای پیشرفت ملیات پروژه­های توسعه­ای

اتخاذ تدابیر لازم به منظور تصحیح اقدامات و روش های اجرائی و ارائه گزارش به مدیر عامل

تهیه اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان ، طرحها و پروژه های شرکت و همچنین تعیین و تائید شرایط خصوصی پیمانها و همکاری در برگزاری مناقصه های مربوطه

نظارت برحسن اجرای ضوابط انتخاب پیمانکاران، مشاوران و ارزیابی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران

بررسی مشکلات و تنگناهای طرحهای آب و فاضلاب و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آنها

تلاش برای ارتقاء کیفیت اجرای طرحهای عمرانی و کاهش زمان اجرای پروژه ها

برنامه ریزی و نظارت برای تخصیص بهینه منابع عمرانی به طرحهای اجرائی

تعریف و تعیین اولویت اجرائی طرحهای عمرانی و آشنایی با استانداردهای مختلف صنعت کشور و تعیین الگوی مناسب جهت طرح واجراء با توجه به رایط

نظارت بر اجرای مقررات و دستور العمل های فنی ، محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات و سایر تکالیف و مصوبات مجامع عمومی و شرکت مادر  تخصصی

تدوین و استمرار روشها وسیستمهای کنترل داخلی در زمینه انتخاب پیمانکاران ومشاوران، تامین کنندگان کالاو تجهیزات

مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت حوزه معاونت بهره برداری

تعیین نیازهای آموزشی جهت افزایش مهارت و دانش فنی کارکنان حوزه مهندسی و توسعه و ترغیب آنان به ابتکار و خلاقیت در کار

انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی   


 


تاریخ ایجاد صفحه : 1392/12/29

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/06/21

افراد کم توان