یکشنبه 04 مهر 00:00:00

نام و نام خانوادگی: ناصر رضایی
سمت: معاون مالی و پشتیبانی  شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تلفن:  32210018        داخلی: 221
پست الکترونیکی: mali(at)abfa-khj.ir

معاونت مالی

  عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
-    برنامه¬ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
-    انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی، اداری و رفاه، بازرگانی، انبارداری و خدمات
-    ارائه خدمات مناسب اداری – پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت
-    مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی
-    نظارت بر انجام امور پرسنلی – اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی بر اساس مصوبات و تصمیمات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی، اجرای امور رفاهی، درمان، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و پرونده های کارکنان
-    همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی
-    نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار
-    همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان
-    همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی
-    انجام امور بازرگانی و سفارشات، خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستورالعملها و مقررات فنی و مالی
-    انجام امور انبارداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیتهای زائد و پیاده سازی روشهای جدید انبارداری
-    همکاری با سایر واحدهای شرکت جهت تهیه و تنظیم بودجه
-    همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای  و تهیه جداول تخصیص، اصلاح و متمم بودجه
-    نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه
-    تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای مالی و اداری و خدماتی
-    همکاری در پیگیری امور مربوط به برون سپاری برخی از فعالیت ها
-    همکاری لازم با کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
 


تاریخ ایجاد صفحه : 1392/12/29

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/06/21

افراد کم توان