یکشنبه 04 مهر 00:00:00

 

نام و نام خانوادگی: محمود نادی
سمت: معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تلفن:  32024204        داخلی: 265
پست الکترونیکی: moshtarakin(at)abfa-khj.ir

عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
-    برنامه¬ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
-    برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح خدمات رسانی به مشترکین بر اساس ساز وکارهای از پیش تعیین شده
-    تدوین روشهای مناسب در رسیدگی به کار مراجعان و مشترکین و نظارت در به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
-    نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشترکین در واحدهای مربوطه
-    نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین
-    نظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت
-    بررسی قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین و بررسی و ارائه روشهای اقتصادی جهت کاهش هزینه
-    نظارت بر نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات لازم از واحدهای مختلف
-    دریافت و تحلیل گزارشات لازم در زمینه وصول درآمد آب بهاء، حق اشتراک آب و فاضلاب، ...
-    برنامه ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزارشات و ارائه جهت ثبت ماشینی و صدور قبوض ماهیانه
-     بررسی علل عدم پرداختها و پیگیری لازم در خصوص وصول مطالبات معوق و قطع و وصل اشتراک
-    نظارت بر فعالیت واحدهای مختلف در خصوص شناسائی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل
-    نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غیر مجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد
-    نظارت بر تهیه صورتحساب و بیلان کلی درآمد
-    نظارت بر مکانیزه نمودن واحدهای وصول درآمد و سایر واحدها
-    تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
 


تاریخ ایجاد صفحه : 1392/12/29

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/06/21

افراد کم توان