یکشنبه 04 مهر 00:00:00

 

نام و نام خانوادگی: حسن دیدبان

سمت: معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی


تلفن:32214734 داخلی:258 پست الکترونیکی: barnamerizi(at)abfa-khj.ir

برنامه ریزی

 

 عنوان پست : معاون منابع انسانی و تحقیقات   
عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    برنامه ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه وارتقاء بهره وری وبهبود مدیریت.
-    تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت و تعیین الویت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مدیریت عامل
-    تدوین روشها و سیاستها ، تعیین و ارزیابی سیستمهای موجود و طراحی سیستمهای جدید در راستای تحقق اهداف شرکت
-    جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و به روز آوری آمار و اطلاعات در چارچوب وظایف و مسئولیتهای شرکت
-    بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه  ها
-    تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن
-    برنامه ریزی و نیاز سنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری
-    انجام امور مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان  و  واحدهای حوزه معاونت
-    بررسی ظرفیتهای مالی، امکانات اجرائی و پرسنلی به منظور انجام اولویت بندی های لازم در تدوین برنامه های شرکت
-    نظارت بر برنامه های اجرا شده و تدیون شاخصها و معیارهای ارزیابی برنامه ها و عملیات اجرائی و تعیین انحراف ومعیار در جهت تحلیل نقاط قوت و ضعف روشهای اجرائی و در نهایت پیشنهاد اصلاح عملیات اجرائی
-    انجام فعالیتهای مربوط به بررسی سیستمها و روشهای اجرایی و عملیاتی پیشرفته و متحدالشکل
-    ایجاد وراه اندازی سیستمهای مورد نیاز و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی
-    همکاری در بررسی راهکارهای علمی برون سپاری فعالیتها
-    برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری
-    تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارائی فعالیتها و برنامه های شرکت
-    تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت
-    تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم به منظور جذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات
-    انجام وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبق بندی مشاغل
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی


 


تاریخ ایجاد صفحه : 1392/12/29

افراد کم توان