یکشنبه 04 مهر 00:00:00

 

نام و نام خانوادگی: سید علی هاشم آبادی

سمت: معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب
تلفن:   32024117      داخلی: 266
پست الکترونیکی:Bahrebardari(at)abfa-khj.ir

آقای هاشم آبادی

عناوین وظائف و مسئولیتها :
-    تهیه دستور العملهای مرتبط به بهره برداری و هدایت تأسیسات آب و فاضلاب
-    تهیه ضوابط و استانداردهای لازم در امر تعیین حریم بهداشتی تاسیسات و منابع آب و همچنین پیگیری و نظارت بر حفظ کیفیت بهداشتی آب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب
-    نظارت بر حسن اجرای دستور العملهای عملیاتی ، بهره برداری در حوزه عمل شرکت
-    نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز ازتاسیسات آب و فاضلاب تحلیل آنها و تعیین شاخصها و نسبتهای موجود و ایجاد کانالهای ارتباطی مناسب بین واحدهای بهره برداری جهت تبادل اطلاعات
-    بررسی و تدوین دستور العمل ها و شاخص های  لازم در مورد بهداشتی نمودن تاسیسات آب شرب و همچنین تاسیسات فاضلاب و نظارت مستمر بر آنان
-    کنترل و تایید کلیه پروژه های انجام شده در هنگام تحویل موقت و دائم شامل توسعه و نوسازی شبکه های آب و فاضلاب ، ایجاد تاسیسات جدید آب و فاضلاب ، مهندسی مجدد تاسیسات
-    پیگیری و نظارت در زمینه ایجاد و بهره برداری از آزمایشگاههای آب و فاضلاب
-    برنامه ریزی  و نظارت به منظور  بهبود راندمان تجهیزات و تاسیسات، صرفه جویی در مصرف انرژی
-    برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح سرویس ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب و فاضلاب
-    نظارت و همکاری در خصوص تشکیل گروههای نظارت بر بهره برداری به منظوردست یابی به حداکثر راندمان جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی و سرمایه
-    بررسی و ارائه روشهای اقتصادی و قابل اعتماد در جهت ضد عفونی کردن آب
-    نظارت و کنترل موارد مربوط به مطالعات کاهش آب بحساب نیامده در جهت کاهش هدررفت آب ، مطابق با ضوابط مندرج در بودجه ، تعهدات سالانه و اعتبارات تخصیص یافته
انجام سایر امور محوله به تشخیص مدیر مافوق، در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
 


تاریخ ایجاد صفحه : 1392/12/29

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/06/21

افراد کم توان